Onze praktijk

Kunst van het Ware Licht

Het doel van de praktijk van de kunst van het Ware Licht is onze geest, psyche en lichaam (bodymindspirit) te zuiveren en te doen herleven. Met deze geestelijke praktijk kunnen mensen ervaringen opdoen die hen helpen spiritueel te groeien en zich meer af te stemmen op Gods wil.

Het Licht van God is de spirituele energie of trilling van Gods liefde, wijsheid en wil, die het hele universum doordringt. Het Ware Licht doorgeven en ontvangen is de basispraktijk van Sukyo Mahikari. Mensen, ongeacht hun levenswandel of religie, beoefenen deze kunst die openstaat voor iedereen.

De kunst van het Ware Licht wordt gewoonlijk met twee beoefend, met name iemand die het Ware Licht ontvangt en iemand die het doorgeeft. Het Ware Licht wordt doorgegeven vanuit de handpalm die op een bepaalde afstand van het lichaam van de ontvanger wordt gehouden.

Door de praktijk van het doorgeven en ontvangen van het Ware Licht is het mogelijk het bestaan en de kracht van God te ervaren. Men kan zich ook bewust worden van de grote invloed die de onzichtbare spirituele wereld heeft op de fysische wereld.

Door de praktijk van de kunst van het Ware Licht en de inspanning om een innerlijke houding afgestemd op de goddelijke principes te ontwikkelen, kunnen mensen spiritueel groeien en hun ware aard als kind van God doen herleven. Zo zullen mensen op een natuurlijke wijze anderen en de hele schepping liefhebben en aldus een harmonieuze beschaving op aarde mogelijk maken.

Iedereen is welkom het Ware Licht te ontvangen. Kinderen en minderjarigen hebben de toestemming van een ouder of voogd nodig.

Onderrichtingen als middel voor spirituele groei

De onderrichtingen van Sukyo Mahikari gaan over universele grondbeginselen, eerder dan regels. Het is aan de leden om te beslissen hoe deze onderrichtingen in praktijk te brengen. Een doelstelling van de onderrichtingen van Sukyo Mahikari is mensen helpen bewuster te worden van goddelijke wetmatigheden die gelden in de hele schepping. De universele beginselen zijn doelstellingen waarop eender wie zich stap voor stap kan richten en die eender wie kan trachten toe te passen.

Een basisonderricht van Sukyo Mahikari is “De oorsprong van de wereld is één, de oorsprong van alle mensen is één en de oorsprong van alle religies is één”. Daarom zouden alle mensen, als broers en zussen, meer inspanningen moeten doen om in harmonie samen te leven.

Iets wat op basis van de onderrichtingen wordt aangemoedigd, is de houding elkaar te helpen met liefde en respect zonder oordeel, wrok of verwijt. Door inzicht te krijgen in de universele principes en Gods plan voor de mensheid kunnen mensen gemakkelijker hun familiale en maatschappelijke verantwoordelijkheden opnemen.

De onderrichtingen gaan over hulpmiddelen die kunnen bijdragen tot ieders spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling. Ze staan los van het intellect. Als dusdanig vereisen ze standvastige inspanning en regelmatige praktijk, dit om zoveel mogelijk baat te hebben bij deze hulpmiddelen. Door de onderrichtingen op dagelijkse basis in praktijk te brengen, kan men zijn spiritueel inzicht verdiepen, zich spiritueel verheffen en zich een hoger doel in het leven stellen.