Onze organisatie

Onze organisatie

Deze site bevat een korte beschrijving van activiteiten en spirituele praktijken van onze organisatie. Zoals voor elke spirituele weg, is de weg van Sukyo Mahikari grotendeels een persoonlijke zoektocht naar God.

Sukyo verwijst naar “universele grondbeginselen die God heeft ingesteld bij de schepping opdat alles in het universum van eeuwige voorspoed kan genieten”, en Mahikari betekent “Ware Licht”, het Licht van God dat het spirituele aspect van alles zuivert. Door het Ware Licht te ontvangen, kunnen mensen gemakkelijker bewust worden van het bestaan van God, Gods Licht en de onzichtbare spirituele wereld.

Naarmate mensen een dieper inzicht krijgen in de universele grondbeginselen en het goddelijk plan, gelooft Sukyo Mahikari dat steeds meer mensen zich zullen verenigen om het doel van het goddelijk plan te realiseren, namelijk op aarde een beschaving van vrede en harmonie voor iedereen oprichten.

Structuur van Sukyo Mahikari

De internationale hoofdzetel van de organisatie bevindt zich in Takayama, Japan. Regionale hoofdzetels bevinden zich in Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Australië, Singapore, Europa en Afrika. Er zijn centra van Sukyo Mahikari in meer dan vijfenzeventig landen.

Taken in de organisatie

Er worden cursussen georganiseerd voor mensen die verantwoordelijkheden willen opnemen in de organisatie Sukyo Mahikari.

Geschiedenis van Sukyo Mahikari

Sukyo Mahikari heeft zijn oorsprong in L. H. Yokoshi Tomo no Kai, een organisatie gesticht door Dhr. Kōtama Okada op 28 Augustus 1959 om de praktijk van Mahikari te promoten. Dit was een antwoord op de openbaring die hij van God Schepper ontving op 27 februari 1959.

Het oprechte verlangen van Dhr. Okada was mensen te helpen meer spiritueel te leven met God in het centrum, gebaseerd op universele principes die God bij de schepping ingesteld heeft. Zo zullen mensen in staat zijn Gods wens voor de mensheid te vervullen, namelijk een hemel op aarde te scheppen, een wereld van vrede en harmonie. Hij zei dat het Gods grootste vreugde is Zijn kinderen met elkaar te zien samenwerken en ze een vervuld leven te zien leiden.

Mahikari verspreidde zich van Tokyo naar andere streken in Japan. Nadien groeide de bekendheid van Mahikari buiten Japan. In 1971 werd Mahikari in Europa geïntroduceerd en verspreidde zich vandaar naar Afrika en de Caraïben.

Op 13 juni 1974 benoemde Dhr. Kōtama Okada zijn aangenomen dochter Keishu tot tweede spirituele leider (oshienushi) in overeenstemming met een openbaring van God. Tien dagen later, op 23 juni 1974, is Dhr. Okada overleden.

Kort nadien was er echter verwarring en onbegrip over de opvolging in de organisatie. Dhr. Sakae Sekiguchi, een senior-directeur van de organisatie Mahikari, stapte naar de rechtbank om zijn vordering als rechtmatige opvolger van Dhr. Okada te schragen.

Op 23 juni 1978 kondigde Mej. Okada aan dat ze Sukyo Mahikari officieel had geregistreerd als religieuze organisatie, met haarzelf als spirituele leider. Ze zei dat haar eerste prioriteit de bouw van een wereldtempel was, Suza (sekai so honzan), waar God Schepper vereerd zou kunnen worden.

In juli 1982 adviseerde het Hoog Gerechtshof van Tokyo een minnelijke schikking tussen Dhr. Sekiguchi en Mej. Okada. Beide waren het eens om elkaar te respecteren en niet te interfereren in elkaars activiteiten.

Op 3 november 1984 werd de wereldtempel, Suza (Gods troon), ingehuldigd door Mej. Keishu Okada in Takayama in de prefectuur Gifu in Japan.

Op 3 november 2009 werd ter gelegenheid van het 50ste Jaarfeest van Sukyo Mahikari in Suza aangekondigd dat Dhr. Kōō Okada (waarnemend spirituele leider sinds 5 oktober 2002) nu de derde spirituele leider (oshienushi) geworden was.

In de organisatie wordt Dhr. Kōtama Okada gewoonlijk Sukuinushisama genoemd, Mej. Keishu Okada, Seishusama, en Dhr. Kōō Okada, Oshienushisama.