Lidmaatschap

Cursussen van Sukyo Mahikari

Sukyo Mahikari geeft driedaagse cursussen in centra (dojo) over de hele wereld aan mensen die de kunst van het Ware Licht wensen te beoefenen. Deze cursussen staan open voor iedereen van meer dan tien jaar (minderjaren hebben de toestemming nodig van hun ouders).

In de driedaagse cursus leert men over universele principes die gelden in de goddelijke wereld, de wereld van de goddelijke geesten, de astrale wereld en de fysische wereld. Bovendien leert men over de invloed van de onzichtbare spirituele werelden op het leven in de fysische wereld en vice versa.

Na voltooiing van de cursus wordt men lid van Sukyo Mahikari en ontvangt men een heilig medaillon (Omitama) dat iemand in staat stelt de kunst van het Ware Licht te beoefenen. Bij de spirituele praktijk van de kunst van het Ware Licht wordt Gods Licht vanuit de handpalm doorgegeven om de geest, de psyche en het lichaam te zuiveren en te doen herleven.

Terwijl mensen de kunst van het Ware Licht beoefenen en spirituele ervaringen opstapelen, kunnen ze doorgroeien naar een secundaire en hogere cursus waar ze meer kunnen leren over universele principes, de onzichtbare spirituele wereld en Gods plan voor de mensheid.

Financiële verplichtingen van leden

Voor al zijn activiteiten wordt de organisatie ondersteund door vrijwillige donaties van leden en niet-leden. Iedereen is vrij te beslissen of hij wel of niet donaties doet en voor welk bedrag. Rekening houdend met de wetgeving van ieder land kunnen nationale organisaties ook gesteund worden door lidmaatschapsbijdragen.

Centra van Sukyo Mahikari

Lokale en nationale centra van Sukyo Mahikari zijn plaatsen voor spirituele training. In deze centra worden driedaagse cursussen gegeven voor de spirituele ontwikkeling van nieuwe leden. Iedereen kan de lokale en nationale centra bezoeken om er te bidden, Licht te ontvangen, bij te leren over de spirituele en praktische aspecten van de kunst van het Ware Licht en de onderrichtingen, en deel te nemen aan ceremonies.

In het algemeen krijgt iemand die voor de eerste keer een centrum bezoekt, uitleg over de kunst van het Ware Licht. Er wordt benadrukt dat de kunst van het Ware Licht geen geneeskunst is, maar een spirituele praktijk om geest, psyche en lichaam te zuiveren.

Dagelijkse praktijken

Behalve het beoefenen van de kunst van het Ware Licht moedigt Sukyo Mahikari mensen aan drie deugden in praktijk te brengen: dankbaarheid, nederigheid en aanvaarding van Gods wil. Mensen worden ook aangemoedigd te bidden, een positievere houding te ontwikkelen, hun best te doen om harmonie in hun familie te bevorderen en anderen te helpen.

Initiatieven voor de verbetering van het milieu en de natuur worden eveneens aangemoedigd, bijvoorbeeld verspilling vermijden, recycleren, respecteren van de natuur en ermee samenwerken.

Deze praktijken zijn belangrijk omdat ze helpen een diep gevoel van mededogen, liefde en zorg voor anderen te ontwikkelen, wat mensen in staat stelt een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en de wereld als geheel.

Door deel te nemen aan deze basispraktijken kunnen leden hun geest, psyche en lichaam doen herleven, en geleidelijk stappen zetten om zich spiritueel te verheffen.

Verlaten van de organisatie

Leden zijn vrij op eender welk moment te stoppen met de praktijk van de kunst van het Ware Licht en Sukyo Mahikari te verlaten.

Ceremonies

Maandelijkse ceremonies zijn voor leden en gasten gelegenheden om zich te verenigen in gebed en harmonie te verwezenlijken met de wil van God. Leden en gasten betuigen hun dankbaarheid aan God voor alle zegeningen die ze dagelijks ontvangen en bidden dat de mensen in staat zouden zijn een vreedzame en harmonieuze beschaving op aarde op te richten.

Publicaties

Momenteel werden slechts enkele officiële publicaties over Sukyo Mahikari vertaald vanuit het Japans. Deze publicaties omvatten: “Heilige Woorden” (Goseigen), een verzameling van openbaringen ontvangen door Dhr. Okada (de eerste spirituele leider), het gebedenboek van de yokoshi (Norigotoshu), verschillende verzamelingen van onderrichtingen door Dhr. Kōtama Okada en Mej. Keishu Okada (de tweede spirituele leider) en boeken van Dhr. Kōō Okada (de derde spirituele leider). Bovendien is er het internationaal tijdschrift van Sukyo Mahikari, dat maandelijks in het Engels verschijnt.

Ook zijn er enkele inleidende boeken over Sukyo Mahikari. Voor de inhoud en meningen uitgedrukt in deze boeken zijn de schrijvers verantwoordelijk.

On trouve aussi des livres d’introduction à Sûkyô Mahikari. Le contenu et les opinions exprimés dans ces livres sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.